לולה קולפינה

מנהל צוות החשיבה הבינלאומי לפיתוח אנושי